Visa endast tillgängliga artiklar
Sökalternativ 1
Sökalternativ 2
Sökalternativ 3
Sökalternativ 4
 
Produkter
Sökresultat 5 Modeller
Sida 1(1)
Info-Sign I-A 
Modell I-A 185/235x249/342/482 mm 
Används som Infotavla, Portkodstavla eller som Hisstavla.
Finns i två breddmått, 185 alt 235 mm och i tre höjdmått, 249, 342 alt 482 mm
13 mm spår: 15/21/30 st textrader
PC glas
Front låses med dubbla fjäderbleck.
 
Visa alla produkter och tillbehör
 
Info-Sign I-A3 
Modell I-A3  
Används som Infotavla, Portkodstavla eller som Hisstavla.
Finns i liggande eller stående A3 format.
Liggande: 440x305 mm / Stående: 317x428 mm
PC glas
Front låses med dubbla fjäderbleck.
OBS - Info-sign på bilden är extra utrustad med Träkepa, se tillbehör.
 
Visa alla produkter och tillbehör
 
Info-Sign I-A4 
Modell I-A4 
Används som Infotavla, Portkodstavla eller som Hisstavla.
Finns i liggande eller stående A4 format.
Liggande: 317x218 mm / Stående: 230x305 mm
PC glas
Front låses med dubbla fjäderbleck.
 
Visa alla produkter och tillbehör
 
Info-Sign I-A5 
Modell I-A5 168,5x218 mm 
Används som Infotavla, Portkodstavla eller som Hisstavla.
Stående A5 format.
PC glas
Front låses med dubbla fjäderbleck.
 
Visa alla produkter och tillbehör
 
Info-Sign I-B 
Modell I-B 
Används som Infotavla, Portkodstavla eller som Hisstavla.
Finns i två breddmått, 185 alt 235 mm och i tre höjdmått, 249, 342 alt 482 mm
19 mm spår: 10/14/20 st textrader
PC glas
Front låses med dubbla fjäderbleck.
 
Visa alla produkter och tillbehör
 
 
SWEDSIGN
AB
Box 7205, Linjalvägen 6A 187 13 TÄBY Tel 08-505 230 30 Fax 08-505 230 59
SWEDSIGN AB Box 7205, Linjalvägen 6A 187 13 TÄBY Tel 08-505 230 30 Fax 08-505 230 59